Setogiella

Wikipedia'as/is
Dán artihkkalis dáidet leat čállinmeattáhusat. Jus háliidat, de divo daid ja váldde eret dan málle. Giitu!
Setogiella
seto kiil´
Geavaheapmi
Guovlu Lulli-Estlánda
Hubmiid mearri 5 000
Alfabehta láhten
Virggálaš stáhtus
Giellakodat


Setogiella lea võrogiela suopman, man máhttájit sullii 5 000 olbmo davvenuorti-Estlánddas.

Ovdamearka setogielat Olmmošvuoigatvuođaid oppamáilmmálas julgaštusas

Ártihkkal 1:

setogillii: Kõik inemiseq sünnüseq avvo ja õiguisi poolõst ütesugumaidsist. Näile om annõt mudsu ja süämetun'stus ja nä piät ütstõõsõga vele muudu läbi kjauma.

võrogillii: Kõik inemiseq sünnüseq avvo ja õiguisi poolõst ütesugumaidsis. Näile om annõt mudsu ja süämetunnistus ja nä piät ütstõõsõga vele muudu läbi käümä.

esttegillii: Kõik inimesed sünnivad vabadena ja võrdsetena oma väärikuselt ja õigustelt. Neile on antud mõistus ja südametunnistus ja nende suhtumist üksteisesse peab kandma vendluse vaim.

sámegillii: Buot olbmot leat riegádan friddjan ja seamma olmmošárvvuin ja olmmošvuoigatvuođaiguin. Sii leat ožžon jierpmi ja oamedovddu, ja berrejit láhttet guđetguimmiideaset vuostá vieljažagaid vuoiŋŋas.[1]

Bájuhusat[rievdat | rievdat gáldu]

  1. Hadi Khosravi Lile. ON olmmošvuoigatvuođat ja álgoálbmotvuoigatvuođat: Oahpisteapmi erenoamážit sámi vuoigatvuođaide.
  • Eichenbaum, K.; Pajusalu, K. (2001): Setode ja võrokeste keelehoiakutest ja identiteedist. - Keel ja Kirjandus nr 7, lk. 483-489.
  • Eller, K. (1999): Võro-Seto language. Võro Instituut'. Võro.