Portála:Ovdasiidu

Wikipedia

Bures boahtin
davvisámegiel
Wikipediai!

Friddja diehtosátnegirji!

Saami national anthem.png

Vahku 13 válljejuvvon artihkal

Sámi soga lávlla, lea sámealbmoga lávlla. Isak Saba čálii sániid Saǥai Muittalægje-bláđii, nr. 7. 1906. Davviriikkalaš sámekonfereansa Åres mearridi 1986:s lávlaga sámiid álbmotlávllan. Arne Sørli lea čállán lávlaga šuoŋa, man 15. Davviriikkalaš sámekonfereansa Helssegis jagis 1992 dohkehii lávlaga melodian.

Brown Bluff-2016-Tabarin Peninsula–Gentoo penguin (Pygoscelis papua) 03.jpg

Dihtetgo ahte …

Beaivvi govva

Buffy Sainte-Marie lávvu Riddu Riđđu 2019 29.jpg
Illuzina málen Buffy Sainte-Marie lávvu Riddu Riđđu-festiválas 2019

Odne lea gaskavahkku,
njukčamánu 29. b. 2023.

Davvisámegielat Wikipedias
leat dál 7 840 artihkkala.

Wikipedia birra

Wikipedia lea friddja diehto­sátnegirji badjel 300 gielain. Dan čállet eakto­dáhtolaš geava­headdjit miehtá máilmmi. Dan sisdoalu lea lohpi kopieret ja geavahit almmo­laččat. Maid don sáhtát juste dál riev­dadit ja dievas­mahttit Wikipedia-artihkkaliid, dahje álggahit áibbas ođđa artihkkala Wikipediai. Dávjá lea buorre jorgalit artihkkaliid dáro-, ruoŧa-, suoma-, dahje eŋgelas­giel Wikipediain. Wikipedia-prošeakta álggii jagis 2001 ja dál gávdnojit badjel 20 miljovnna artihkkala, main 7 641 leat davvi­sámegielat Wikipedias.

Mo sáhtát veahkehit

Wikipedia dárbbaša du veahki! Rukses liŋka mearkkaša dan, ahte fáttá birra ii leat vuos álgga­huvvon artihkal.

Maid don, vaikko dus ii livččii geava­headdje­dovddaldat, sáhtát ráhkadit Wikipediai áibbas ođđa artihkkaliid dahje viiddidit muhtin artihkkala. Sáhtát geahčastit Wikipedia bargo­kantuvrra jus dus lea beroštupmi. Das vuolde leat muhtin artihkal­sávaldagat: