Biehttalanvearba

Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Dán artihkkalis dáidet leat čállinmeattáhusat. Jus háliidat, de divo daid ja váldde eret dan málle. Giitu!

Biehttalanvearba lea negatiiva vearba, mii leat lagamustá suopmelaš-ugralaš gielain.

Davvisámegiella[rievdat | edit source]

Davvisámegielas biehttalanvearba sodje vuogi (indikatiivva, imperatiivva ja optatiivva), persovvna (1., 2. ja 3.) ja logu (ovttaidlohku, guvttiidlohku ja maŋggaidlohku) dáfus:

   Ind. pres.               Imperatiiva             Optatiiva                    Supiidna
   sg.  du.     pl.         sg.    du.     pl.      sg.    du.      pl.          sg.    du.     pl.                        
1  in   ean     eat      1  -      -       -     1  allon  allu     allot     1  aman   amame   amamet
2  it   eahppi  ehpet    2  ale    alli   allet  2  ale    alli     allet     2  amat   amade   amadet
3  ii   eaba    eai      3  -      -       -     3  allos  alloska  alloset   3  amas   amaska  amaset

Davvisámegielas biehttalanvearbba ii sojahuvvo áiggi dáfus.

Lullisámegiella[rievdat | edit source]

Lullisámegielas biehttalanvearba sodje áiggi (dálá ja vássán áiggi), vuogi (indikatiivva, imperatiivva ja optatiivva), persovvna (1., 2. ja 3.) ja logu (ovttaidlohku, guvttiidlohku ja maŋggaidlohku) dáfus. Dát lea eará go eará sámegielain, mis ii sojahuvvo áiggi dáfus.

   Ind. pres.           Ind. pret.                     Imperative                  Optatiiva                   
   sg.  du.     pl.     sg.    du.     pl.             sg.     du.      pl.        sg.    du.     pl.                        
1  im   ean    ibie  1  idtjim  idtjimen  idtjimh   1  -       -       -         1 aelliem   aellien   aellebe
                                                                                   ollem     ollen     ollebe
2  ih   idien  idie  2  idtjih  idtjiden  idtjidh   2  aellieh aelleden  aellede 2 aellieh   aelleden  aellede
                                                       ollh    olleden   ollede    ollh      olleden   ollede
3  ij   eakan  eah   3  idtji   idtjigan  idtjin    3  -       -       -         3 aellis    aellis    aellis    
                                                                                   olles     olles     olles

Nuortalašgiella[rievdat | edit source]

    Ind. pres.                Imperatiiva         Optatiiva
    sg.      du/pl.           sg.    du/pl.       sg.    du/pl.                        
1   jiõm     jeä'p         1  -      -         1  ?      jeällap   
    jim      jep               
2   jiõk     jeä'ped       2  jie'l  jie'lled  2  jie'l  jie'lled
    jik      je'ped           je'l   je'lled      je'l   je'lled
3   ij       jiâ, jeä, jie 3  -      -         3  jeälas jeällaz
4       jeä't

Biđonsámegiella[rievdat | edit source]

Biđonsámegielas biehttalanvearba sodje vuogi (indikatiivva, imperatiivva ja optatiivva), persovvna (1., 2. ja 3.) ja logu (ovttaidlohku, guvttiidlohku ja maŋggaidlohku) dáfus:

   Ind. pres.                 Ind. pret.
   sg.  du.     pl.           sg.     du.        pl.      
1  iv   ien     iehp        1 ittjiv  iejmien    iejmieh    
                iep                   ittjijmen  ittjijmeh           
2  ih   iehpien iehpit      2 ittjih  iejtien    iejtieh    
        ehpien  ihpit                 ittjijtien ittjijteh                               
        ihpien
3  ij   iepaa   ieh         3 ittjij  iejkaan    ittjin     
        iepaan                        ittjijka                  

Go indikatiiva preseanssas lea eambbo go okta hápmi, nuppi lea Björkfjället-dialeavtta ja golmmas lea Svaipa-dialeavtta. Eará áigge máŋga hámi leat báldalashámit.

   Imperatiiva                 Optatiiva
   sg.    du.     pl.          sg.    du.      pl.                        
1  -      -       -         1  alluv  iellun   iellup
                                      allun    allup
2  ielieh iellien iellit    2  alluh  ielluten ielluteh
                                      alluten  alluteh
3  -      -       -         3  allus  ielluska ielluseh
                                      alluska  alluseh

Suomagiella[rievdat | edit source]

Suomagielas biehttalanvearba sodje vuogi (indikatiivva, imperatiivva ja optatiivva), persovvna (1., 2. ja 3.) ja logu (ovttaidlohku ja maŋggaidlohku) dáfus:

   Ind. pres.       Imperatiiva             Optatiiva                    
   sg.  pl.         sg.    pl.              sg.     pl.                                
1  en   emme                                -       älkäämme
2  et   ette        älä   älkää             älä     älkää
3  ei   eivät                               älköön  älkööt