Njuikes sisdollui

Dákti

Wikipedia'as/is

Dákti lea garra orgána mii gávdno ealliin. Dávttit suddjejit rupmaša eará orgánaid, ja dat maiddái ráhkadit ruksesseallaid ja vilgesseallaid, vurkkodit minerálaid, cagget goruda ja veahkehit rupmaša lihkadit. Dávttit leat iešguđetlágan hámis, sturrodagas ja dain lea hui mohkkás ráhkadus. Dákti lea hui garas ja nanus, muhto liikká ii leat bearehaga lossat.

Olbmos lea riegádeamis badjelaš 270 dávtti muhto máŋga ovttastuvvet go olmmoš šaddá ja loahpas leat sullii 212 dávtti. Olbmo stuorimus dákti lea čoarbbealnoras.

Dáktegođus ja garra gođus. Dat lea čanasgođus ii lea ráhkaduvvon hui suohkadin. Siste dat lea skoavddil ja dainna lágiin ii leat nu lossat. Dáktegođus lea ráhkaduvvon iešguđetlágan dákteseallain. Osteoblasttat ja osteosyhtat huksejit dávtti ja čavdet dan minerálaiguin. Osteoklasttat fas cuvkot dávtti.