Modula:Ca:Wikidata/Units

Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
-- sintaxi:
--	Qxxx = { -- label de Wikidata per a referència
--		label = "label a corregir",
--		plural = "plural a corregir",
--		ucode = "codi a afegir",
--		},

local wikidata_units = {
  Q531 = { -- any llum
		plural = "anys llum",
		},
	Q573 = { -- dia
		ucode = "dies",
		},
	Q1811 = { -- unitat astronòmica
		ucode = "UA",
		},
	Q4917 = { -- dòlar dels Estats Units
		ucode = "$", -- reiteratiu
		},
	Q5151 = { -- mes
		plural = "mesos",
		},
	Q5329 = { -- decibel
		plural = "decibels",
		ucode = "dB", 
		},
	Q23977060 = { -- decibel relatiu a 1 picaWatt
		plural = "decibels relatius a 1 picaWatt",
		ucode = "dB re 1pW", 
		},
	Q5151 = { -- mes
		plural = "mesos",
		},
	Q11229 = { -- percentatge
		plural = "percentatge",
		ucode = "%", -- reiteratiu
		},
	Q11573 = { -- metre
		ucode = "m", -- reiteratiu
		},
	Q25224 = { -- lliura esterlina
		ucode = "£",
		},
	Q25267 = { -- grau Celsius
		plural = "graus Celsius",
		ucode = "°C",
	},
	Q42289 = { -- grau Fahrenheit
		plural = "graus Fahrenheit",
		ucode = "°F",
	},
  Q55627 = { -- anys de vida ajustats per discapacitat
		plural = "anys de vida ajustats per discapacitat",
		ucode = "AVAD",
		},
	Q83327 = { -- electró-volt
		plural = "electrons-volt",
		},
	Q155009 = { -- Reichsmark
		ucode = "ℛℳ",
		},
	Q206037 = { -- revolucions per minut
			label = "revolució",
			ucode = "RPM",
        },
  Q209426 = { -- minut d'arc
		label = "minut",
		},
	Q483261 = { -- unitat de massa atòmica
		ucode = "uma",
		},
	Q550207 = { -- dòlar Geary-Khamis
		plural = "dòlars Geary-Khamis",
		ucode = "$",
		},
	Q712226 = { -- quilòmetre quadrat
		ucode = "km²", -- reiteratiu
		},
	Q743895 = { -- pulsacions per minut
		plural = "pulsacions per minut",
		ucode = "ppm",
		},
	Q751310 = { -- poiseuille
		ucode = "PI",
		},
	Q794261 = { -- metre cúbic per segon
		ucode = "m³/s",
		},
	Q829073 = { -- segon d'arc
		label = "segon",
		ucode = "″", -- WD amb cometes rectes
		},
	Q1463969 = { -- watt per metre-kelvin
		ucode = "W/(m·K)",
		},
	Q2080811 = { -- fracció volumètrica
		label = "percentatge en volum",
		plural = "percentatge en volum",
		ucode = "%",
		},
	Q3085309 = { -- joule per quilogram-kelvin
		ucode = "J/Kg·K",
		},
  Q3858002 = { -- milliampere-hora
		ucode = "mAh",
		},
	Q6859652 = { -- mil·límetre de mercuri
		ucode = "mm Hg",		
		},
	Q20966435 = { -- amper per volt-metre
		plural = "amper per volt-metre",
		},
	Q20966455 = { -- joule per mol-kelvin
		ucode = "J/mol·K",
		},
	Q21006887 = { -- part per milió
		ucode = "ppm",
		},
	Q21127659 = { -- gram per 100 grams de dissolvent
		ucode = "g/100 g dissolvent",
		},
	Q3710 = { -- peu
		ucode = "ft",
		},
	Q26156132 = { -- mil·linewton per metre
		ucode = "mN/m",
		},
	Q28739766 = { -- coulomb-metre
		ucode = "C·m",
		},
	}

local function getUnit(amount, label, unitID, code, symbol)
	if label == nil then return unitID end
	local id_data = wikidata_units[unitID] or {}
	local unit_text = ''
	if code then
		unit_text = id_data.ucode or symbol or id_data.label or label
	elseif amount == "1" then
		unit_text = id_data.label or label or unitID
	else
		unit_text = id_data.plural or require("Module:ca-flexió").plural(id_data.label or label)
	end
	return unit_text
end

return {getUnit = getUnit}