Modula:Ca:Wikidata/labels

Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
--[=[
	Tables with labels fixed for infoboxes. Keep the structure:

-- Fixes for function getLabel
local infoboxLabelsFromId = {
}

-- Fixes for case=infoboxlabel
local infoboxlabels = {
}

-- Fixes for case=infoboxdata
local infoboxdata = {
}

-- Support function used from Module:Wikidata/i18n for function claim with case=infoboxlabel
local function fixInfoboxLabel(label)
	return label
end

-- Support function used from Module:Wikidata/i18n for function claim with case=infoboxdata
local function fixInfoboxData(label)
	return label
end
]=]

-- Excepcions per a function getLabel

local infoboxLabelsFromId = {
	["P40"] = "Fills",
	["P69"] = "Educació",
	["P97"] = "Títol",
	["P102"] = "Partit polític",
	["P138"] = "Epònim",
	["P161"] = "Papers destacats",
	["P166"] = "Premis",
	["P181"] = "Distribució",
	["P412"] = "Veu",
	["P421"] = "Fus horari",
	["P737"] = "Influències",
	["P742"] = "Altres noms",
	["P800"] = "Obres destacables",
  ["P802"] = "Alumnes",
	["P1038"] = "Parents",
	["P1066"] = "Professors",
	["P1412"] = "Llengua",
	["P1559"] = "Nom original",
	["P1672"] = "Font de",
	["P2044"] = "Altitud",
	["P2067"] = "Pes",
	["P2852"] = "Telèfon d'emergències",
	["P3373"] = "Germans",
	["P4628"] = "Genoma",
	["Q7566"] = "Pares",
  ["Q1921834"] = "Característiques",
	["T0001"] = "i",
	["T0002"] = "sense valor",
	["T0003"] = "nou càrrec",
	["T0004"] = "eliminació càrrec",
	["T0005"] = "data desconeguda",
	["T0006"] = "valor desconegut",
	["T0007"] = "Descobriment del cos",
	["T0008"] = "Es coneix per",
	["T0009"] = "Idees notables",
	["T0010"] = "Període en servei",
	["T0011"] = "Supressió del culte",
	["T0012"] = "Continuadors",
	["T0013"] = "Equip actual",
	["T0014"] = "Retirada",
	["T0015"] = "Estudiants notables",
	["T0016"] = "Altres estudiants notables",
	["T0017"] = "Assessorament acadèmic",
	["T0018"] = "Situació judicial",
	["T0019"] = "Enaltiment",
	["T0020"] = "Història i celebracions"
}

-- Correccions d'etiquetes de forma adequada per a una infotaula (paràmetre label)
-- S'usa a function claim amb case=infoboxlabel

local infoboxlabels = {
	["capital"] = "ciutat",
	["comunitat autònoma"] = "autonomia",
	["departament francès"] = "departament",
	["districte francès"] = "districte",
	["estat federat alemany"] = "estat federat",
	["estat sobirà"] = "estat",
	["reialme de la Commonwealth"] = "estat",
	["república"] = "estat",
	["zona de govern local d'Austràlia"] = "govern local"
}

-- Canvis en valors necessaris per a una infotaula (paràmetre data)

local infoboxdata = {
	["Bach Werke Verzeichnis"] = "BWV",
	["desplaçament estàndard"] = "estàndard",
	["desplaçament en rosca"] = "en rosca",
	["desplaçament màxim"] = "màxim",
	["tonatge de pes mort"] = "DWT",
	["Codi Internacional de Nomenclatura Zoològica"] = "CINZ",
	["Codi Internacional de Nomenclatura Botànica"] = "CINB",
	["Codi Internacional de Classificació i Nomenclatura de Virus"] = "CICNV",
	["Codi Internacional de Nomenclatura per a Plantes Cultivades"] = "CINPC",
	["Codi Internacional de Nomenclatura de Bacteris"] = "CINBa",
	["Codi Internacional de Nomenclatura Botànica (edició Viena)"] = "CINB (edició Viena)",
	["Codi Internacional de Nomenclatura Botànica (edició Tòquio)"] = "CINB (edició Tòquio)",
	["Codi Internacional de Nomenclatura Botànica (edició Saint Louis)"] = "CINB (edició Saint Louis)",
	["International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants (edició Melbourne)"] = "CINB (edició Melbourne)",
	["gènere masculí"] = "masculí",
	["gènere femení"] = "femení",
	["Microsoft Windows"] = "Windows",
	["Mòdul de comandament i servei Apollo"] = "CSM",
	["Mòdul lunar Apollo"] = "LM",
	["Berkeley Open Infrastructure for Network Computing"] = "BOINC",
	["enlairament"] = "Nau d'arribada",
	["aterratge"] = "Nau de retorn",
	["Advanced Packaging Tool"] = "APT",
	["GNU General Public License"] = "GNU GPL",
	["Common Development and Distribution License"] = "CDDL",
	["Associació de Tennistes Professionals"] = "ATP",
	["Unió Centreamericana de Futbol"] = "UNCAF",
	["Federació de futbol del sud-est d'Àsia"] = "AFF",
	["Federació de futbol de l'Oest d'Àsia"] = "WAFF",
	["eslora"] = "LOA",
	["eslora de flotació"] = "LWL",
	["Estació Espacial Internacional"] = "EEI",
	["Marina dels Estats Units d'Amèrica"] = "US Navy",
	["Kaiserliche und Königliche Kriegsmarine"] = "K.u.K. Marine",
}

-- Codi de funcions de suport

local function fixInfoboxLabel(label)
	local lang = mw.language.getContentLanguage()
	label = lang:lcfirst(label)
	if infoboxlabels[label] then
		label = infoboxlabels[label]
	else
		label = string.gsub(label, " de .+", "")
		label = string.gsub(label, " dels? .+", "")
		label = string.gsub(label, " d'.+", "")
		label = string.gsub(label, " %(.+", "")
		if label == 'estat' then
			label = 'estat federat'
		end
	end
	
	return lang:ucfirst(label)
end

local function fixInfoboxData(label)
	if infoboxdata[label] then
		label = infoboxdata[label]
	else
		label = string.gsub(label, "^[eE]stació de ", "")
		label = string.gsub(label, "^[eE]stació d'", "")
		label = string.gsub(label, "^[eE]stació del ", "el ")
	end
	
	return label
end

-- Return exported functions
return {
	infoboxLabelsFromId = infoboxLabelsFromId,
	fixInfoboxLabel = fixInfoboxLabel,
	fixInfoboxData = fixInfoboxData,
	}