Unjárgga sámegiel báikenamat

Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Acap.svgDát artihkal gáibida gielladikšuma
Dán artihkkala giela ferte divvut. Sáhtát veahkehit Wikipedia ja divvut giela.


Unjárga Finnmárkku fylkkas
1. Lullisámegiella, 2. Upmisámegiella, 3. Biđonsámegiella, 4. Julevsámegiella, 5. Davvisámegiella, 6. Nuortalašgiella, 7. Anárašgiella, 8. Gielddasámegiella, 9. Darjjesámegiella

Sámi eatnandieđalaš namma Unjárggas (knr 2027) guoská báikenamat Unjárgga gielddas, main lea sámegiel hápmi. De báikenamma sáhttá guoskat eatnandieđalaš guovlluide feara man muddui, de ahte namat sáhttet gieđahallat moadde gielddat.

Sápmi báikenamat sáhttá lea earalágán, jos vuođđuduvvo ahte guovllus lea eará sámegielat. Dat dáhpáhuvvo rádjeguovlluin. Lea ovcci sámegiela: lullisámegiella, ubmisámegiella, biđonsámegiella, julevsámegiella, davvisámegiella, nuortalašgiella, anárašgiella, gielddasámegiella ja darjjesámegiella. Lea maid guokte jávkkan sámegiela: giemasámegiella ja áhkkilsámegiella. Dušše davvisámegiella čáhkada dán listái Unjárga gildii.

Báikenamat[rievdat | edit source]

Davvisámegiella Dárogiella
Albmánjárga Gandvikneset (no, nn)
Allaoaivi Høgtoppen (no, nn)
Álddajohka Meskelva (no, nn)
Álddanjárga Meskelv (no, nn)
Ándarasnjárga Andersnes (no, nn)
Ánnájávri Andevatnet (no, nn)
Ánnečearru Jakobselvvidda (no, nn)
Ánnejohka Jakobselva (no, nn)
Áppošborri Abelsborg (no, nn)
Ávehat Løkholmen (no, nn)
Bakutjávri Kalevatn (no, nn)
Beaivenjárga Solnes (no, nn)
Bealátjohka Hammarneselva (no, nn)
Bihtošmarasjohka Heilobekken (no, nn)
Bikkanjárga Bigganes (no, nn)
Bitkonjárga Reppenneset (no, nn)
Boaresárku Bergeby (no, nn)
Boazoaivi Reinhaugen (no, nn)
Boazovároaivi Reinhaugen (no, nn)
Borjjaslásis Seilskjæret (no, nn)
Builuovta Byluft (no, nn)
Buoiluokta Middagsbukta (no, nn)
Buoiluovttnjárga Byluftneset (no, nn)
Buollánguolbba Brannsletta (no, nn)
Buvrenjárga Burnes (no, nn)
Cagannjárga Tjeldneset (no, nn)
Ceavccageađgi Mortensnes (no, nn)
Ceavccageađgi Transteinen (no, nn)
Ceavccageađgnjárga Mortensnes (no, nn)
Čeavrresjohka Oterelva (no, nn)
Čiestebákti Fugleberget (no, nn)
Čiesti Fuglåsen (no, nn)
Čuđegoađát Spisshoveneset (no, nn)
Davit Lavdnjevárri Torvhaugen, n (no, nn)
Davit suolu Ytre Grasbakkholmen (no, nn)
Davvenjárga Ytrenes (no, nn)
Dealpu Krokneset (no, nn)
Deapponjárga Tangneset (no, nn)
Duttajohka Duddaelva (no, nn)
Duttapiernjárga Tud-Perneset (no, nn)
Einárjávri Einarvatn (no, nn)
Emetoaivi Kjerringhaugen (no, nn)
Fálesnjárga Kvalnes (no, nn)
Fálisbuođđu Kvalskjæret (no, nn)
Fuoiknjárga Bunes (no, nn)
Gahperaš Hatten (no, nn)
Galšajohka Storbekken (no, nn)
Gammjur Gamjorda (no, nn)
Gassanjárga Tjukkeneset (no, nn)
Gavraidsuolu Midtre Grasbakkholmen (no, nn)
Gazzanjárga Klauvnes (no, nn)
Gáhkkorjávri Lomvatnet (no, nn)
Geinnodatnjárga Veineset (no, nn)
Giettáid Flauan (no, nn)
Gohpijohka Klubbvikelva (no, nn)
Gohppi Klubbvik (no, nn)
Guovžagorssajohka Bjørnebekken (no, nn)
Guovžajávri Bjørnvatnet (no, nn)
Gurluovttgohppi Godluktbukt (no, nn)
Gusnjunis Kunasen (no, nn)
Gårgŋehat Gornitak (no, nn)
Hánoaivi Hanehaugen (no, nn)
Háškagieddi Skrapjord (no, nn)
Háškasuolu Naskholmen (no, nn)
Hávgajávri Gjeddevatn (no, nn)
Heartagieddi Hertejord (no, nn)
Jámežiidjávri Saravatnet (no, nn)
Jiehtanasbákti Døra (no, nn)
Jorranjohka Ringbekken (no, nn)
Juvravuonna Gandvik (no, nn)
Juvravuonna Gandvik (no, nn)
Juvrrit Lausklubben (no, nn)
Klemmoaivi Klemetshaug (no, nn)
Lavdnjevárjohka Torvhaugelva (no, nn)
Láhtagáisá Lattinden (no, nn)
Láhtanjárga Latnæringen (no, nn)
Loddejávri Fuglevatnet (no, nn)
Luovttejohka, Suovkajohka Sukielva (no, nn)
Luovttejohleahki Sukidalen (no, nn)
Marmenjárga Mørmenes (no, nn)
Máhkkagohppi Makkebukt (no, nn)
Máttavárri Sørfjellet (no, nn)
Máttit Lavdnjevárri Torvhaugen, s (no, nn)
Mieskavuonna Meskefjorden (no, nn)
Mihkkalgohppi Klubbvika (no, nn)
Návdesuolu Revholmen (no, nn)
Njiđggujohka Vesterelva (no, nn)
Njiđgu Vesterelv (no, nn)
Njukčajávri Svanevatnet (no, nn)
Nuortalašnjárga Skolteneset (no, nn)
Oaggunnjárga Fiskenes (no, nn)
Oaibáhčannjárga Rabbeneset (no, nn)
Oardanjárga Aarnes (no, nn)
Ođđajohgáisá Nyelvfjell (no, nn)
Ođđajohgohppi Nyelvbukta (no, nn)
Ođđajohjeaggi Nyelvmyra (no, nn)
Ođđajohka Nyelv (no, nn)
Ođđajohka Nyelva (no, nn)
Pieraluohkká Gandvikbakken (no, nn)
Pieranjárga Perneset (no, nn)
Rággošnjárga Steinnes (no, nn)
Rássarohtu Grasskogen (no, nn)
Rássejohka Graselva (no, nn)
Reahpenjohka Reppenelva (no, nn)
Reahpenlássát Reppenskjæret (no, nn)
Rissebákti Grasbakken (no, nn)
Rissebávttgohppi Grasbakkbukta (no, nn)
Rissebávttsullot Grasbakkholman (no, nn)
Rovvejohka Nyborg (no, nn)
Rovvejohka Nyborgelva (no, nn)
Ruossabákjávri Korsvatnet (no, nn)
Ruossabávttvárri Korsfjellet (no, nn)
Ruoššajeakkit Russermyra (no, nn)
Savdnjanjárga Sauaneset (no, nn)
Savetvuopmi Skidalen (no, nn)
Sáhpeluovttgáisá Ravtinden (no, nn)
Sáttojávri Våkvatn (no, nn)
Sáttovárri Seidafjellet (no, nn)
Selešnjárga Angsnes (no, nn)
Sirddagohppi Sivertbukt (no, nn)
Skárfalásis Skarveskjær (no, nn)
Skoarrojohka Skardelva (no, nn)
Skuvlanjárga Skolenes (no, nn)
Soabbelássá Stavskjær (no, nn)
Stállu Klubben (no, nn)
Stálojávri Klubbvatnet (no, nn)
Stivrranvielti, Stuorrastivrran, Davvestivrranvielti Nordstyret (no, nn)
Stohkkemuoroaivi Tørrtreåsen (no, nn)
Stuorragorži Storfossen (no, nn)
Stuorrajeaggi Stormyra (no, nn)
Stuorrajeaggi Stormyra (no, nn)
Stuorralásis Storskjæret (no, nn)
Stuorrasiida Storplassen (no, nn)
Stuorrastivrranjávri Storstyranvatn (no, nn)
Stuorraváhki Storstøa (no, nn)
Stuorravuonna Karlebotn (no, nn)
Sundejávri Fogdevatnet (no, nn)
Suohpanjárga Sopneset (no, nn)
Suolojávri Holmvatnet (no, nn)
Suovkajávri Sukivatnet (no, nn)
Suovkajeaggi Sukimyra (no, nn)
Suovvejávri Bergebyvatnet (no, nn)
Suovvejohbávttit Bergebyfjellet (no, nn)
Suovvejohka Bergebyelva (no, nn)
Suttesjohgohppi Åpenvikbukta (no, nn)
Suttesjohka Åpenvikbekken (no, nn)
Šákkošnjárga Tangsprellneset (no, nn)
Šoaratjohka Sarabekken (no, nn)
Uhca Loddejávrráš Fuglvatnet, l (no, nn)
Uhcalássáš Lilleskjær (no, nn)
Unjárga, Unjárgga-Nesseby Nesseby (no, nn)
Unjárga Nesseby (no, nn)
Unjárgohppi Nessebybukta (no, nn)
Urralásis Vardeskjæret (no, nn)
Válováhnjárga Tveianeset (no, nn)
Várjavuonsuolu Sjøholmen (no, nn)
Veašenjárga Hammarnes (no, nn)
Veašenjárga Hammernes (no, nn)
Vieranjárga Veidneset (no, nn)
Vieravuonbahta Veidnesbotn (no, nn)
Vieravuotna Veidnesfjorden (no, nn)
Viercajávri Værvatnet (no, nn)
Viervuonlássá Storskjær (no, nn)
Vuonat suolu Vestre Grasbakkholmen (no, nn)
Vuonnabahjeaggi Varangerbotnmyra (no, nn)
Vuonnabahjohka Hildurbekken (no, nn)
Vuonnabahta Varangerbotn (no, nn)
  • Eará eatnandieđalaš báikit ožžo eará siiddut vaikko namat leat seammalágánat.
  • Juohke eatnandieđalaš báikkis sáhttá lea máŋga eará nammat.

Liŋkkat[rievdat | edit source]

Málle:Finnmárkku sámegiel báikenamat