Njuikes sisdollui

UTC

Wikipedia'as/is

UTC dahjege koordinerejuvvon universála áigi lea buot máilmmi riikkaid oktasaš áigestandárda, mii regulere diimmuid ja áigeavádagaid. Namma UTC lea kompromissaoanádus eŋgelasgiela sániin Coordinated Universal Time ja fránskkagiela sániin Temps Universel Coordonné. UTC buhtte ovddeš GMT (Greenwich Mean Time) -stándardda. Earret eará Norgga ja Ruoŧa normálaáigi lea okta diibmu UTC ovddabealde ja Suoma áigi ges guokte diimmu. UTC geavahuvvo dávjá interneahta, omd. Wikipedia áigestandárdan. UTC juohká áiggi beivviide, diimmuide, minuhtaide ja sekunddaide.