Tuy Hoa girdišillju

Wikipedia
Tuy Hoa girdišillju kárttas

Tuy Hoa girdišillju (vietnamagillii: Cảng hàng không Tuy Hòa, ovd. Dong Tac girdišillju (vietnamagillii: Sân bay Đông Tác) lea girdišillju Tuy Hoas Vietnamas.