Ságastallan:Gáivuotna

Siidosisdoallu ii dorjo eará gielaide.
Wikipedia'as/is
  • "... Kåfjord kommune søkte å bli innlemma i Samisk Utviklingsfonds virkeområde. ... neste formannskapsmøte ... . Ingen forsto selvfølgelig hva vedtaket skulle føre til seinere.
    I 1984 ble deler av 8 nye, i hovedsak sjøsamiske, kommuner, inkludert Kåfjord, lagt inn under Samisk Utviklingsfonds virkeområde.
    I 1992 ble Samisk Språklov gjort gjeldende for Kåfjord".(dárogillii)
    Gáldut: «Da Sapmi kom til fjorden». Klassekampen. 2019-01-15. Siidu: ultima (skribent: Harald Smedrud). 176.11.170.217 15:56, 10 njukčamánnu 2019 (UTC)/ 176.11.170.217 16:13, 10 njukčamánnu 2019 (UTC)