Ságastallan:Erkki Lumisalmi

Sideinnholdet støttes ikke på andre språk.
Wikipedia

Barggu birra[Rievdat gáldu]

Ovdamearkka dihte jorgalanbarggu birra: dás ja dás, kántorbarggu birra dás ja dás, sihke jorgalan- ahte kántorbarggu birra dás, politihkkabarggu birra dás ja oahpahanbarggu birra dás. -Yupik (ságastallan) 22:09, 21 cuoŋománnu 2019 (UTC)