Riessanellet

Wikipedia'as/is
Dán artihkkalis dáidet leat čállinmeattáhusat. Jus háliidat, de divo daid ja váldde eret dan málle. Giitu!

Riessanellet dahjege geallonellet (Dianthus superbus) lea nellehiidda gullevaš šaddu.

Dianthus superbus
Dianthus superbus