Málle:ISOtilNorskdato

Wikipedia'as/is


Bruk[rievdat gáldu]

  • Parameter 1 er dato oppgitt på ISO 8601-formatet YYYY-MM-DD (eller annet format #time-funksjonen takler). Malen returnerer datoen på formen D. MMMM YYYY som er de facto-standard på norskspråklig Wikipedia, se Wikipedia:Stilmanual#Datoer (og anbefalt av Språkrådet).
  • Parameter 2 settes til n om du ikke ønsker å wikifisere datoen.

{{Málle:ISOtilNorskdato|2007-01-24}} gir 24. ođđajagimánnu 2007

{{Málle:ISOtilNorskdato|2006-05-04|n}} gir 4. miessemánu 2006

{{Málle:ISOtilNorskdato|2006-5-4|n}} gir 2006-5-4

{{Málle:ISOtilNorskdato|2006-5-04|n}} gir 2006-5-04

{{Málle:ISOtilNorskdato|2006-05-4|n}} gir 2006-05-4

{{Málle:ISOtilNorskdato|May 4th, 2006|n}} gir May 4th, 2006

Datostrenger som #time-.funksjonen ikke klarer å tolke returnerer bare strengen[rievdat gáldu]

{{Málle:ISOtilNorskdato|23007-031-24}} gir 23007-031-24

{{Málle:ISOtilNorskdato|1 desember 2008}} gir 1 desember 2008

{{Málle:ISOtilNorskdato|1. desember 2008}} gir 1. desember 2008

{{Málle:ISOtilNorskdato|1 desember 2006}} gir 1 desember 2006

{{Málle:ISOtilNorskdato|1. desember 2006}} gir 1. desember 2006


{{Málle:ISOtilNorskdato|24. Juni, 2006}} gir 24. Juni, 2006 BUG

{{Málle:ISOtilNorskdato|24. juni 2006|n}} gir 24. juni 2006 BUG

utenfor #time-funksjonens grenseverdier


{{Málle:ISOtilNorskdato|1901-12-13}} gir 13. juovlamánnu 1901, {{#time:c|1901-12-13}} gir 1901-12-13T00:00:00+00:00

{{Málle:ISOtilNorskdato|1901-12-14}} gir 14. juovlamánnu 1901, {{#time:c|1901-12-14}} gir 1901-12-14T00:00:00+00:00 (#time er riv ruskende gal, justert for i mal for alle disse tilfellene)

{{Málle:ISOtilNorskdato|1970-01-01}} gir 1970-01-01, {{#time:c|1970-01-01}} gir 1970-01-01T00:00:00+00:00

{{Málle:ISOtilNorskdato|1970-01-02}} gir 2. ođđajagimánnu 1970 (riktig, første dato innenfor), {{#time:c|1970-01-02}} gir 1970-01-02T00:00:00+00:00

{{Málle:ISOtilNorskdato|2038-01-19}} gir 19. ođđajagimánnu 2038 (riktig, siste dato innenfor), {{#time:c|2038-01-19}} gir 2038-01-19T00:00:00+00:00

{{Málle:ISOtilNorskdato|2038-01-20}} gir 20. ođđajagimánnu 2038, {{#time:c|2038-01-20}} gir 2038-01-20T00:00:00+00:00

Kategori:Datomaler