Málle:$statnav/doc

Wikipedia
Jump to navigation Jump to search


Purpose[edit source]

Usage[edit source]

Examples[edit source]

See also[edit source]

Formål[edit source]

Mal for å sette opp statiske navigasjonslenker i ekspanderende bokser. Den bruker noen teknikker som gjør det mulig å skrive maler med noe som minner om ordinær wikisyntaks, det eneste som er spesielt er at wikikoden pakkes inn i en mal. Denne legger til noen elementer som gjør det mulig å style wikikoden, og den gjør det mulig for script å identifisere den aktuelle wikikoden slik at den kan endres noe. Endringene fører til mer egnet utlegg og noe forbedret styling.

Hvis det i Spesial:Innstillinger (Special:Preferanser) hukes av for sammenklappbar navigasjon, dette er kun tilgjengelig i Vector-drakta, så får malen ekspanderende bokser somhusker sin tilstand på tvers av artikler. Forutsetningen er at navigasjonen navngis, deretter vil dens tilstand tas vare på mellom fremvisning av artikler. Nettleseren må også støtte den vanligste formen for Web Storage, det er den ustrukturerte metoden som kalles local storage.

Et vesentlig moment med malen er at den skal være fleksibel for mange typer skjermer og nettlesere, den skal visuelt vær tett på kategoriboksen, samtidig som den skal være enkel i bruk.

Bruk[edit source]

1
Type-navnet til malen som brukes for å gjennkjenne maler på tvers av sider.
2
Listestrukturen som brukes for å bygge opp malens innhold. Hvis type-navnet mangler så vil denne rykke opp å bli første anonyme parameter.
left-image
Bilde satt inn i øvre venstre hjørne. Dette bildet vil ikke skjules sammen med malens innhold. Bilder som skal skjules kan legges inn i et dd-element.
right-image
Bilde satt inn i øvre høyre hjørne. Dette bildet vil ikke skjules sammen med malens innhold. Bilder som skal skjules kan legges inn i et dd-element.

Merk at bilder i malen vil gjøre at den visuelt bryter med kategoriboksen. Det kan virke som om en bør unngå bilder i slike navigasjonsbokser, de gir ingen ekstra informasjon og tar opp plass.

Eksempler[edit source]

Malen vil normalt bli brukt i andre maler. Eksemplene må derfor tilpasses slik bruk.

Enkleste form av malen å bruke den som en anonym mal uten lagring av tilstand, og med en intern seksjon av uorganiserte oppføringer. Det som normalt blir til dt-elementet i en dataliste blir stylet noe annerledes og blir seksjonens overskrift. Denne blir i tillegg endret slik at den kan brukes for å åpne og lukke de etterfølgende dd-elementene. Normalt vil det bare være ett etterfølgende slikt element og dette vil inneholde en ordnet eller uordnet liste.

Wikikode Resultat
{{$statbox|
; Frukt
:* [[Eple]]
:* [[Pære]]
:* [[Drue]]
}}

Lista vil bli del av dd-elementet når det står et innledende kolon foran stjerna (*) eller hashen (#). Hvis det kun står et kolon i innledningen vil det lages en innledende oppføring på samme vis som det gjøres i kategoriboksen nederst på sider. Typisk vil denne da vise til en side som beskriver de enkelte oppføringene.

Hvis det legges til et navn på navn på malen så vil tilstanden bli lagret mellom hver fremvisning. Vi kan i tillegg lage en oppføring som beskriver hva vi lister.

Wikikode Resultat
{{$statbox|test-fruits-one|
; Frukt
: [[Epler]]
:* [[Gravenstein]]
:* [[Fuji (eple)|Fuji]]
: [[Pærer]]
:* [[Borgarmeister (pære)|]]
:* [[Brita (pære)|]]
:* [[Camilla (pære)|]]
: [[Druer]]
:* [[Abouriou]]
:* [[Agiorgitiko]]
}}

Vi kan også omstrukturere slik at vi det som fremstår som rader i det foranstående blir plassert i egne sammenklappbare seksjoner. Alt som skal til er at noen kolon (:) blir erstattet med semikolon (;), og så fjerner vi en overflødig overskrift.

Wikikode Resultat
{{$statbox|test-fruits-two|
; Epler
:* [[Gravenstein]]
:* [[Fuji (eple)|Fuji]]
; Pærer
:* [[Borgarmeister (pære)|Borgarmeister]]
:* [[Brita (pære)|Brita]]
:* [[Camilla (pære)|Camilla]]
; Druer
:* [[Abouriou]]
:* [[Agiorgitiko]]
}}

I dette tilfellet har vi også fjernet lenkingen på seksjonstitlene da det ville skapt problemer i forbindelse med funksjonen for sammenklapping. Denne bruker allerede tittelen for intern lenking.

Som oftest vil uordnede lister fungere godt nok for slike navigasjonsmaler, men av og til finnes det en underordnet struktur som en ønsker å formidle og som ikke er så lett å vise i en slik liste. Da kan en bruke en ordnet liste.

Wikikode Resultat
{{$statbox|
;Fylker
: [[Norge]]
:# [[Østfold]]
:# [[Akershus]]
:# [[Oslo]]
:# [[Hedmark]]
:# [[Oppland]]
:# [[Buskerud]]
:# [[Vestfold]]
:# [[Telemark]]
:# [[Aust-Agder]]
:# [[Vest-Agder]]
:# [[Rogaland]]
:# [[Hordaland]]
:# ''ikke i bruk''
:# [[Sogn og Fjordane]]
:# [[Møre og Romsdal]]
:# [[Sør-Trøndelag]]
:# [[Nord-Trøndelag]]
:# [[Nordland]]
:# [[Troms]]
:# [[Finnmark]]
:# [[Svalbard]]
:# [[Jan Mayen]]
:# [[Kontinentalsokkelen]]
}}

Det er mulig å legge til en seksjon som ikke skjules. Denne plasseres typisk nederst i malen og de enkelte oppføringene skiller seg fra andre ved å ikke bruke det innledende kolonet (), isteden plasseres stjernen (*) for uordnet liste først eller hashen (#) for ordnet liste.

Wikikode Resultat
{{$statbox|
; Frukt
:* [[Eple]]
:* [[Pære]]
:* [[Drue]]
* [[Frukt]]
* [[Korn]]
* [[Grønnsaker]]
}}

Merk at det kan argumenteres for at denne typen footer heller skulle vises hvis en av seksjonene i malen ble vist, og at den skulle skjules om samtlige seksjoner er skjult.

Det er også mulig å bruke malen for notiser som skal skjules. I dette tilfellet brukes det ett eller flere dd-element som så blir skjulbare.

Wikikode Resultat
{{$statbox|
; Lorem ipsum
: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,
quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo
consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse
cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat
non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
}}

Teksten er delt over flere linjer, mens den må skrives sammenhengende i malen.

Merk at en del typer notiser er advarsler som det kan være uheldig å skjule for leseren.

Bugs[edit source]

Foran kolon (:) er det en space og etter er det to. Dette kommer av hvordan html blir lagt ut. Dette kan ryddes opp i med litt varierende cleanup for whitespace, alternativt bikeshedding/white-space-collapse/text-space-collapse whattever W3C finner ut at den tilsvarende funksjonaliteten skal hete i CSS.

Styling er noe kjedelig, men hvis utlegget skal følge kategori-boksen så er det ikke så mange valg. Det er kanskje lurt å legge på litt styling for å forsterke hvordan listene oppfattes. Forslagsvis kan det legges inn luft mellom dd-elementene, og kanskje en liten hanging indent og kanskje også fete skrifttyper i innledningen. Det siste kan lage problemer i forbindelse med notiser.

Det er viktig å presisere at dette er en teknisk løsning som ikke gir føringer på hvilken stil som brukes.

Se også[edit source]