Njuikes sisdollui

Láttovuonccis

Wikipedia'as/is
Láttovuonccis
Gallinula chloropus
Láttovuonccis.

Láttovuonccis dahjege hoaššavuonccis (Gallinula chloropus) lea čáhcevuoncáide gullevaš loddi.