Njuikes sisdollui

Guovvamánu 3.

Wikipedia'as/is
Dán artihkkalis dáidet leat čállinmeattáhusat. Jus háliidat, de divo daid ja váldde eret dan málle. Giitu!

Guovvamánu 3. beaivi lea gregoriánalaš kaleandara mielde jagi 34. beaivi. Jagis leat vel 331 beaivve (gárgádusjagis 332).


  • sámi kaleandar: Hugo
  • dáža kaleandar: Ansgar, Asgeir
  • ruoŧŧelaš kaleandar: Disa, Hjördis
  • suopmelaš kaleandar: Valo
  • suomaruoŧŧelaš kaleandar: Hugo
  • Suoma ortodoksalaš kaleandar: Simeoni, Simana, Hanna

Čoahkkáigeassu Guovvamánu 3. beaivvis

Málle:Guovvamánu 3.


Geahča maid: Kaleandar - Guovvamánu 2., Guovvamánu 4.