Giehpavuonccis

Wikipedia
Giehpavuonccis Thamesjogas
Fulica atra

Giehpavuonccis (Fulica atra) lea čáhcevuoncáide gullevaš loddi.