Njuikes sisdollui

Giehpavuonccis

Wikipedia'as/is
Giehpavuonccis Thamesjogas
Fulica atra

Giehpavuonccis (Fulica atra) lea čáhcevuoncáide gullevaš loddi.