Alpha (bustávva)

Wikipedia
Njuike: navigašuvdna, oza
Dán artihkkalis soitet leat čállinfeaillat. Jus háliidat, de divo daid ja váldde eret dan málle. Giitu!
Dán artihkkalis soitet leat čállinfeaillat. Jus háliidat, de divo daid ja váldde eret dan málle. Giitu!
Alpha uc lc.svg
Greikkalaš alfabehta
Αα Alpha Νν Nu
Ββ Beta Ξξ Xi
Γγ Gamma Οο Omicron
Δδ Delta Ππ Pi
Εε Epsilon Ρρ Rho
Ζζ Zeta Σσς Sigma
Ηη Eta Ττ Tau
Θθ Theta Υυ Upsilon
Ιι Iota Φφ Phi
Κκ Kappa Χχ Chi
Λλ Lamda Ψψ Psi
Μμ Mu Ωω Omega
Nohkkán bustávat
Digamma uc lc.svg Digamma Qoppa uc lc.svg Koppa
San uc lc.svg San Sampi uc lc T-shaped.svg Disigma
Eará bustávat
Stigma uc lc.svg Stigma Sho uc lc.svg Sho
Heta uc lc.svg Heta

Greikkalaš lassimearkkat

Αlpha (stuorra bustávva Α, unni bustávva α; greikkagillii: Αλφα) lea vuosttaš bustávva greikkalaš alfabehtas. Greikkalaš lohkuortnegis alpha árvu lea 1. Bustávva lea boahtán foinikialaš alfabehta Aleph-bustávas (Aleph). Dasa lassin maid láhtenalfabehta A ja kyrillalaš А boahtiba greikkalaš bustávas. Sihke klassihkalaš dološgreikka- ja dála greikkagielas alpha ovddasta govda vuollegis ovdavokála /a/. Otnábeaivi unni bustávva ovddasta govda vuollegis maŋŋevokála fonetihkas.