Afon Ceiriog

Wikipedia'as/is
Afon Ceiriog golgá Llanarmon Dyffryn Ceirioga gili lahka.

Afon Ceiriog lea Dyfrdwy-joga oalgejohka Davvi-Kymraeatnamis.