Fysihkkalaš kemiija

Wikipedia'as/is

Fysihkkalaš kemiija lea dutkan makroskohpalaš ja mikroskohpalaš fenomenaid kemiija systemain go geahčča fysihkkalaš prinsihppaid, práksisaid ja konseaptaid dego energiija, fápmu, áigi, termalaš dássedeaddu, hivvodatkemiija, analysa dynamihkka ja kemiijalaš dássedeaddu.