Fiila:Öfwersättning af de Artiklar emellan Konungarne af Swerige og Dannemark.djvu

Siidosisdoallu ii dorjo eará gielaide.
Wikipedia'as/is
Mana siidui
Boahtte siidu →
Boahtte siidu →
Boahtte siidu →

Álgovuolggalaš fiila(2 244 × 2 714 piksler, filstørrelse: 958 KiB, MIME-type: image/vnd.djvu, 7 sider)

Denne filen er fra Wikimedia Commonsis og kan brukes av andre prosjekter. Beskrivelsen fra filbeskrivelsessida vises nedenfor.

Govvádus
Svenska: Öfwersättning af de Artiklar uti den emellan Deras Majestäter Konungarne af Swerige och Dannemark genom befullmäktigade Ombud den 14 Januarii 1814 uti Kiel afslutna och af Deras Kongl. Majestäter sedermera ömsesidigt ratificerade Freds-Traktat, hwilka bestämma konungariket Norriges förening med Swerige
Beaivemearri
Gáldu https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009062513008
Vuoigŋadahkki Int'l Treaty
Geavahanvuoigatvuohta
(Gjenbruk av denne filen)
Public domain Dette verket er offentlig eiendom fordi lover, forskrifter, rettsavgjørelser og andre vedtak av offentlig myndighet er uten vern. Det samme gjelder forslag, utredninger, uttalelser og lignende som gjelder offentlig myndighetsutøvelse, og er avgitt av offentlig myndighet, offentlig oppnevnt råd eller utvalg, eller utgitt av det offentlige. Tilsvarende er offisielle oversettelser av slike tekster uten vern.

Åndsverk som ikke er skapt særskilt til bruk i dokumenter som nevnt i første ledd, og som det siteres fra eller som gjengis i særskilt vedlegg, omfattes ikke av denne bestemmelsen. Første ledd gjelder heller ikke lyrikk, musikkverk eller kunstverk.
Dette er i henhold til § 14 i den norske Åndsverkloven.


English | norsk bokmål | norsk nynorsk | svenska | +/−

Bildetekster

Legg til en kort forklaring på hva filen representerer

Elementer som er med i denne fila

motiv girjedárogiella

Fiilla historjá

Go deaddilat beaivemeari, oainnat makká fiila lei dalle.

Beaivemearri/ÁigiGovašSturrodatGeavaheaddjiKommentára
dáláguovvamánnu 26 b. 2010 dii. 0.02Govaš guovvamánnu 26 b. 2010 dii. 0.02 vurkejuvvon veršuvnnas2 244 × 2 714, 7 siiddu (958 KiB)V85{{Information |Description={{sv|1=Öfwersättning af de Artiklar uti den emellan Deras Majestäter Konungarne af Swerige och Dannemark genom befullmäktigade Ombud den 14 Januarii 1814 uti Kiel afslutna och af Deras Kongl. Majestäter sedermera ömsesidig

Čuovvovaš siidduin lea liŋka dán fiilai:

Fiilla vuogádatviidosaš geavaheapmi

Følgende andre wikier bruker denne filen: